•   درصورت ضرورت با ما به تماس شوید:   0782050405

دید گاه و ماموریت ما

دید گاه موسسه تحصیلات عالی اساس

پوهنحی ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی اساس تحصیلات عالی با کیفیت را متناسب با نیازمندی های توسعه و انکشاف کشور و منطقه، تربیت ستوماتولوگ های مسلکی و شایسته را با در نظر داشت فرهنگ و عنعنات پسندیده جامعه با تطبیق نصاب تحصیلی و معیاری آموزش دهد.

کورس ها وصنوف آموزشی

بخش IT

موسسه تحصیلات عالی طبی اساس دارای یک کمپیوتر لپ مجهز بوده که دارای 50 پایه کمپیوتر وصل شده به انترنت در داخل موسسه برای استفاده معلومات الکترونیکی بوده و به خصوصا برای محصلین که دسترسی به انترنت و تکنالوژی معلوماتی ندارند.

لابراتوار

پوهنځی ستوماتولوژِی مجهز با لابراتوارهای میکروبیولوژی، لابراتوار هستوپتالوژی، اناتومی و تطبیقات ستوماتولوژی بوده که در لابراتواراناتومی وسایل لابراتواری, مواد درسی و در تطبیقات ستوماتولوژی دارای یونت های دندان پاکستانی و چینایی ، مواد دندان وسایل مختلف مسلکی را در اختياردارند

آموزش کمپیوتر

تکنالوژی یکی از مهمترین عناصر یادگیری علوم پیشرفته میباشد بدین ترتیب ما با راه اندازی کورس های کوتاه مدت کمپیوتر زمینه ایجاد ارتباط با دیگر پوهنتون های جهان را پایه گذاری میکنیم

زبان انگلیسی

همه میدانیم که جهت استفاده ازکتب مأخذازنشرات بین المللی ازانترنت واشتراک درمحافل علمی درداخل وخارج کشور،پیش بردن تحصیلات دربسیاری ازکشورهای خارجی واستفاده ازوسایل فنی IT به دانستن درست زبان انگلیسی که امروزه درجهان یک زبان عمده بین المللی شناخته میشودضرروت مبرم است .

ماموریت موسسه تحصیلات عالی اساس

: پوهنحی ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی طبی اساس زمینه تحصیلات عالی را برای آنانیکه از نظر علمی شایستگی دارند زمینه سازی نموده تا در رشد مسلک ستوماتولوژی و تربیت کدر های خوب برای جامعه صحی کشور با در نظر داشت معیارات ملی و بین المللی عیار میگردد
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
Maltepe escort porno izmit Escort