•   درصورت ضرورت با ما به تماس شوید:   0782050405

معاونت امور محصلان

در باره محصلان و شرایظ جذب شان

1. داشتن سند فراغت از صنف دوازدهم وتائيد آن از جانب وزارت معارف. 2. تجاوز نه کــــردن سن داوطلـــــب از 25 ســـال. 3. داشتن تذکـــره تابعيت ، در صـــورت مـــحصلان خــارجی داشتن پاسپورت وويــزه هــــا ی رسمـــــی. 4. سپری نــــمودن مـــــوفقانه ی امــــتحان شمــــــول. 5. چگونگی وميکانيزم برگزاری و ارزيابی امتحان شمول ،معرفی نمودن داوطلبان مـــوفق به پوهنحٌــــی هــــای مــــربوط در لايحه ی جداگانه درج ميشود
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
Maltepe escort porno izmit Escort