•   درصورت ضرورت با ما به تماس شوید:   0782050405

ستوماتولوژی

پوهنحی ستوماتولوژی :

این پوهنحی از بدو تاسیس مراحل تکاملی خود را پیموده و در حال حاضر دارای دودیپارتمنت شامل دیپارتمنت های داخله ستوماتولوژی و جراحی ستوماتولوژی بوده در آینده نزدیک دو دیپارتمنت دیگر اطفال و پرستودنتیکس نیز به این پوهنحی اضافه میگردد. این پوهنحی متعهد به فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی با بالاترین معیار و کیفیت میباشد. پوهنحی ستوماتولوژی متعهد است تا از معیار های استندرد فعلی کشور و منطقه برای افزایش سطح تحصیلی و علمی محصلین خویش استفاده نموده تاباشدمحصلین با ظرفیت عالی و مسلکی به جامعه تقدیم نماید. ترتیب پلان های آینده پوهنحی ها برای برآورده شدن این اهداف کاربس ارزنده است. با درک این مسولیت، پوهنحی ستوماتولوژی پلان استراتیژیک جامع و همه جانبه را ترتیب نمود تا برای جامعه افغانستان و نسل های فعلی و آینده کشور مصدر خدمات خوب شود.

منابع وامکانات پوهنحی ستوماتولوژی تحصیلات عالی اساس

79e08f32fa8a036f84441baab7b7a7ff_XL

کفتریا

کفتریا موسسه تحصیلات عالی اساس مجهز با غذا های متنوع داخلی ، انواع انرژی درنک ها و جوس های موسمی بوده همچنان دارای فضا سبز احاطه شده با گل ها و درخت های متنوع میباشد

SAM_2666

کتابخانه

کتابخانه موجوده موسسه تصیلات عالی طبی اساس دارای کتابخانه مجهز که از جمله کتاب های طبی در زبان های انگلیسی، دری و پشتو بوده که تماما کتاب ها به اساس سیستم دیتابیز در داخل سیستم گردیده و محصلین میتوانند که در عصره وقت به منابع مورد نیاز شان دسترسی حاصل نموده و از امکانات کتابخانه استفاده نمایند.

HEDP (Higher Education Development Project)

صنوف تدریسی

صنوف تدریسی پوهنحی ستوماتولوژی اساس با استندرد های وزارت تحصیلات عالی و به معیار های تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی مجهز گردیده و دارای امکانات LCD، تخته سفید، پروجکتور و انترنت میباشد.

72263164_2419171674972156_5883075335376863232_o

تالار کنفرانس ها

موسسه تحصیلات عالی طبی اساس دارای یک کمپیوتر لپ مجهز بوده که دارای 50 پایه کمپیوتر وصل شده به انترنت در داخل موسسه برای استفاده معلومات الکترونیکی بوده و به خصوصا برای محصلین که دسترسی به انترنت و تکنالوژی معلوماتی ندارند.

بازار+دیجیتال

بخش IT

موسسه تحصیلات عالی طبی اساس دارای یک کمپیوتر لپ مجهز بوده که دارای 50 پایه کمپیوتر وصل شده به انترنت در داخل موسسه برای استفاده معلومات الکترونیکی بوده و به خصوصا برای محصلین که دسترسی به انترنت و تکنالوژی معلوماتی ندارند

dental-centar-dubravica-dental-prosthetic

لابراتوارها و تطبیقات دندان

پوهنځی ستوماتولوژِی مجهز با لابراتوارهای میکروبیولوژی، لابراتوار هستوپتالوژی، اناتومی و تطبیقات ستوماتولوژی بوده که در لابراتواراناتومی وسایل لابراتواری, مواد درسی و در تطبیقات ستوماتولوژی دارای یونت های دندان پاکستانی و چینایی ، مواد دندان وسایل مختلف مسلکی را در اختياردارند

محصلان :
محصلين ازطريق سپری و موفق شدن امتحان کانکور و همچنان از طرف وزارت تحصيلات عالي بعدازسپري نمودن كانكوربه پوهنتون معرفي ميگردند جمعاً ( 1028 ) محصل درحال حاضردرين پوهنتون ازولايات مختلف كشوردرين پوهنتون مصروف تحصيل ميباشند ازجمله (805) محصل ذكورو (223) اناث كه ازمناطق وولايات دوردست ميباشند
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس در کابل
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس در کاپیسا
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس در پروان
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس درتخار
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس دربغلان
مجموعه فیصدی تعداد محصلین اساس دربدخشان

اهداف تحقیقي وانكشافي موسسه تحصیلات عالی اساس:

الف-گسترش وايجاد زيربناهاي مداوم و موثر در جايگاه اصلي موسسه. ب-ارتقاي وازدياد اعضاي كدر علمي پوهنتون بصورت كيفي وكمي. ج- باز نگري نصاب درسي تحول مثبت ومناسب با محيط وزمان در عرصهاي اكادميك،شيوه تدريسي،تحقيق، طرز اداره وروابط استاد ومحصل
_بادر نظر داشت ديد گاه ورسالت پوهنتون اهداف كلي ما قرار ذيل ميباشد., پوهنځی ستوماتولوژی
د- بهبود پروسه جذب وفارغ دهي محصل. هـ- بازنگري در ساختاراداري،سهل ومدرن سازي ساختارو اجرآت پروسه اداري. و-ايجاد محيط مناسب اكادميك جهت رشداستعداد هاي محصلين و ايجاد روحيه همكاري ميان منسوبين پوهنتون
_پوهنحی ستوماتولوژی, دارای بهترین اهداف تحقیقی و همچنان استراتیژیک
الف-ايجاد وتحكيم روابط متقابل با نهادهاي علمي واكادميك. ب-تامئين ارتباط مناسب وفراهم سازي زمينه هاي تشويقي جهت استفاده از امكانات وظرفيت هاي محيطي. ج- ريختن طرح وبرنامه مناسب جهت ايجاد تماس وكسب همكاري هاي نهاد هاي داخلي وخارجي.
_تنظيم وارتقاي ظرفيت وگزينه هاي جانبي وماحولي جهت رشد وتقويه پوهنتون., پوهنحی ستوماتولوژی
_DSC3532
dental-centar-dubravica-dental-prosthetic
dentist1_53335d35088e171a8df0ce6ad5052c26
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
Maltepe escort porno izmit Escort