•   درصورت ضرورت با ما به تماس شوید:   0782050405

تاریخچه پوهنتون اساس

پوهنتون اساس

موسسه تحصیلات عالی طبی اساس در سال 1395 خورشیدی به عنوان یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ایجاد . این نهاد اکادمیک دارای پوهنحی های دو گانه: پوهنحی ستوماتولوژی و پوهنحی تکنالوژی طبی و چهار دیپارتمنت می باشد. در موسسه تحصیلات عالی طبی اساس دروس در چهارتایم (صبح وقت، پیش از چاشت، بعد از چاشت و شبانه) به پیش برده می شود. امروز موسسه تحصیلات عالی طبی اساس منحیث یک موسسه در حال رشد، در جهت عرضه رشد خدمات صحی معیاری و سودمند، برای مردم کشور، خود را متعهد و ملزم می داند.
  • در باره پوهنتون اساس 1
  • در باره پوهنحی ستوماتولوژی 2
  • در باره پوهنحی تکنالوژی طبی 3
  • اهداف تحققي وانكشافي موسسه تحصیلات عالی اساس: 4
  • قوت هاي موسسه تحصیلات عالی اساس: 5
  • امكانات وشرايط مساعد براي موسسه تحصیلات عالی اساس 6
موسسه تحصیلات عالی طبی اساس در سال 1395 خورشیدی به عنوان یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ایجاد . این نهاد اکادمیک دارای پوهنحی های دو گانه: پوهنحی ستوماتولوژی و پوهنحی تکنالوژی طبی و چهار دیپارتمنت می باشد. در موسسه تحصیلات عالی طبی اساس دروس در چهارتایم (صبح وقت، پیش از چاشت، بعد از چاشت و شبانه) به پیش برده می شود. امروز موسسه تحصیلات عالی طبی اساس منحیث یک موسسه در حال رشد، در جهت عرضه رشد خدمات صحی معیاری و سودمند، برای مردم کشور، خود را متعهد و ملزم می داند.
پوهنحی ستوماتولوژی موسسه تحصیلات طبی اساس بنا بر نیاز مبرم، اهمیت، الویت تحصیلی در سال 1395 در چوکات موسسه تحصیلات عالی طبی اساس برای تربیه کادر های علمی و مسلکی تاسیس شد. این پوهنحی از بدو تاسیس مراحل تکاملی خود را پیموده و در حال حاضر دارای دودیپارتمنت شامل دیپارتمنت های داخله ستوماتولوژی و جراحی ستوماتولوژی بوده در آینده نزدیک دو دیپارتمنت دیگر اطفال و پرستودنتیکس نیز به این پوهنحی اضافه میگردد. این پوهنحی متعهد به فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی با بالاترین معیار و کیفیت میباشد. پوهنځی ستوماتولوژی متعهد است تا از معیار های استندرد فعلی کشور و منطقه برای افزایش سطح تحصیلی و علمی محصلین خویش استفاده نموده تا باشد محصلین با ظرفیت عالی و مسلکی به جامعه تقدیم نماید. ترتیب پلان های آینده پوهنحی ها برای برآورده شدن این اهداف کاربس ارزنده است. با درک این مسولیت، پوهنحی ستوماتولوژی پلان استراتیژیک جامع و همه جانبه را ترتیب نمود تا برای جامعه افغانستان و نسل های فعلی و آینده کشور مصدر خدمات خوب شود.
هدف از این پروگرام تکنالوژی طبی تربیت متخصصینی است که با دارا بودن معلومات ودانش جامع در مورد آناتومی و فزیولوژی انسانی، پتالوژی، مایکروبیولوژی وتست های تشخصیه بتوانند به متخصصین طبی در پروسه تشخیص امراض طبی کمک نمایند. همان طور که از اسم این رشته برداشت می شود ، علوم آزمایشگاهی رشته ای است که با استفاده از تکنیک ها و روش های عمومی و تخصصی آزمایشگاهی و تشخیصی به تشخیص و شناسایی انواع بیماری ها و ناهنجاری های بدن انسان می پردازد و در این راه نیازمند دستگاه ها و تخصص های بسیار خاص و پیشرفته ای است . محل کار این افراد لابراتوراهاي شفاخانه ها ، لابراتوراهاي مراکز صحي ، لابراتوراهاي خصوصی لابراتوراهاي پلیس و سایر ارگان ها ، آزمایشگاه های شیمیایی و علوم تغذیه ای و … است و تقریبا هر جایی که نیاز به سلامتی فرد دارد این رشته هم وجود خواهد داشت
بادر نظر داشت ديد گاه ورسالت پوهنتون اهداف كلي ما قرار ذيل ميباشد. الف-گسترش وايجاد زيربناهاي مداوم و موثر در جايگاه اصلي موسسه. ب-ارتقاي وازدياد اعضاي كدر علمي پوهنتون بصورت كيفي وكمي. ج- باز نگري نصاب درسي تحول مثبت ومناسب با محيط وزمان در عرصهاي اكادميك،شيوه تدريسي،تحقيق، طرز اداره وروابط استاد ومحصل د- بهبود پروسه جذب وفارغ دهي محصل. هـ- بازنگري در ساختاراداري،سهل ومدرن سازي ساختارو اجرآت پروسه اداري. و-ايجاد محيط مناسب اكادميك جهت رشداستعداد هاي محصلين و ايجاد روحيه همكاري ميان منسوبين پوهنتون. تنظيم وارتقاي ظرفيت وگزينه هاي جانبي وماحولي جهت رشد وتقويه پوهنتون. الف-ايجاد وتحكيم روابط متقابل با نهادهاي علمي واكادميك. ب-تامئين ارتباط مناسب وفراهم سازي زمينه هاي تشويقي جهت استفاده از امكانات وظرفيت هاي محيطي. ج- ريختن طرح وبرنامه مناسب جهت ايجاد تماس وكسب همكاري هاي نهاد هاي داخلي وخارجي. د- ايجاد روحيه تكاپو وجست وجوي منابع كمكي ميان همه اعضاي تاثير گزارپوهنتون. بايد ياد آورشد كه در تمام جوامع بخاطر تحقق اهداف مورد نظر درضمن آنكه نقاط قوت وضعف در داخل يك دستگاه موجود ميباشد،همچنان زمينه هاي مساعد وتهديدات خارجي نيز در قبال انكشاف وتوسعه دستگاه مزكور كمابيش وجود ميداشته باشد. بنابر ان هر موسسه بايد قوت هاي خود را حفظ ونقاط ضعف خود را تقويه ونقاط منفي را به مثبت تبديل نمايد. از امكانات وزمينه هاي مساعد استفاده اعظمي نموده،كوشش نمايد تا با چالش ها روبرنگرديده ويا با آنهامبارزه نمايد. لزا در قدم اول بايد هر موسسه نقاط قوت،ضعف،وامكانات مساعد وتهديدات وچالش هارا شناسايي نموده،به اساس ان برنامه ريزي نمايد. اينك مي پردازيم به تشخيص نقاط قوت وضعف وزمينه هاي مساعد وتهديداتيكه پوهنتون البيروني به آن مواجه مي باشد.
1. داشتن يك كمپس وسيع با صنوف معیاری ( چوکی ، میز خطابه، تخته سفید، وسایل امنیتی و LCD ) 2. داشتن نيمي از استادان مورد نياز درجات تحصيلي از جمله% phD3 ، ماستر29% و ليسانس68% 3. داشتن استادان مجرب ومتعهد با رتب علمی و استادان جوان 4. .رعایت تناسب جندر 5. داشتن بخشي از پرسونل اداري با تجربه.( تدریسی ، اجراییه و غیره) 6. داشتن چندتعمير کرایه شده كه تاحدودي رفع ضرورت مي نمايند. 7. داشتن اطاق تطبیقات و لابراتوار علمی درپوهنحئي مربوطه 8. داشتن كتابخانه مجهز 9. علا قمندي محصلين منطقه و ولايات مختلف غرض تحصيل در اين موسسه تحصیلی.
1. موجوديت امنيت در منطقه 2. موجوديت لوايح ومقررات درموسسات تحصيلات عالي كه درهم آهنگ سازي امور علمي واداري پوهنتونها وموسسات تحصيلات عالي كمك ورهنمايي زياد مي نمايد. 3. موجوديت پلان ستراتيژيك تحصيلات عالي. 4. علاقمندي تعدادي از كشورها به تربيه استادان پوهنتون به سويه هاي داكتري وماستري وهم چنان علاقمند كمك به ريسرچ وتحقيقات. 5. موجوديت برنامه هاي ارتقاي ظرفيت ووركشاپ هاو سيمسنارها ازطرف يك عده موسسات ذيعلاقه وهمچنان برگزاری ورکشاپ ها ازطرف متخصصین در رشته ستوماتولوژی و برای استادان جدیدشمول. 6. علاقمندي همه اقشار مردم به این موسسه. موانع

شاگردان

فیصدی مجموعی شاگردان

فیصدی کلاس در 2016

فیصدی کلاس در 2015

دیپلومه و تقدیرنامه های محصلین

دیپلومه ها و سرریفکت های
certificates-02
certificates-01
certificates-01
certificates-02
کتابخانه موجوده موسسه تصیلات عالی طبی اساس دارای کتابخانه مجهز که از جمله کتاب های طبی در زبان های انگلیسی، دری و پشتو بوده که تماما کتاب ها به اساس سیستم دیتابیز در داخل سیستم گردیده و محصلین میتوانند که در عصره وقت به منابع مورد نیاز شان دسترسی حاصل نموده و از امکانات کتابخانه استفاده نمایند.
_کتابخانه, اساس دارای مجهزترین کتابخانه
صنوف تدریسی پوهنحی ستوماتولوژی اساس با استندرد های وزارت تحصیلات عالی و به معیار های تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی مجهز گردیده و دارای امکانات LCD، تخته سفید، پروجکتور و انترنت میباشد.
_صنوف درسی, دارای و مجهزترین صنف های تدریسی
تالار کنفرانس موسسه تحصیلات عالی طبی اساس مجهز به تمام امکانات الکترونیکی و تکنالوژی شامل سوند سیستم و پروجکتور بوده که گنچایش 250 محصل را در یک وفت دارد که محصیلین با استفاده از امکانات تالار در ارایه کنفرانس ها، سیمسنار ها، ورکشاپ ها و کارگاه ها میتوانند استفاده نماید
_تالار کنفرانس, تالار کنفرانس
SAM_2666
image
IMG_6608
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
Maltepe escort porno izmit Escort